INDUSTRIJSKA BRZA VRATA - AUTOMATSKA VRATA

 

 

 

 

 

 

Partneri

 

Zastupamo Efaflex (Nemačka) i Record (Švajcarska) u oblasti automatskih i brzih industrijskih vrata. Da bi detaljnije pogledali usluge naših partnera posesite njihove internet stranice klikom na baner ispod.

 

EFAFLEX                                                            RECORD

       

 

EFAFLEX – Vrata i bezbednosni sistemi

Kompanija EFAFLEX INŽENIRING d. o. o., Ljubljana osnovana je 1990. godine. Od početka postojanja kompanija se bavi razvojem brzih vrata Efaflex za matičnu firmu u Nemačkoj, kao i prodajom i servisom Efaflex vrata na području jugozapadne Evrope.

Već u fazi planiranja EFAFLEX vam nudi profesionalno-tehničku podršku na terenu i tako zajedno sa vama pronalazi za vas najbolja, prikladna, dugoročna i celokupna rešenja. Za realizaciju tendera, nabavki, isporuka i montaže koristimo sistem SAP, koji obezbeđuje potpuno koordiniranu saradnju između dve kompanije – EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG, Bruckberg (Nemačka) i EFAFLEX INŽENIRING, d. o. o., Ljubljana (Slovenija).

Montažu i servis izvodi profesionalno obučeno osoblje našeg servis-centra u Beogradu. Bezbedan rad, dug životni vek i optimalna upotreba vaših vrata Efaflex odgovornost je naše tehničko-korisničke službe, koja vam nudi podršku tokom prodaje i nakon nje. Kontinuirana edukacija svih Efaflex saradnika garancija je za dugoročnu saradnju.

 

 

 

Energ. efikasnost

Brza vrata EFA-SST® sa ugrađenom termičko-izolacijskom lamelom, bez termičkih mostova. Vrata sa tankim lamelama, s obzirom na svoju veličinu, dostižu vrednosti termičke prolaznosti i do 0,74W/m2K.

Bezbednost

Infracrvena zavesa EFA-TLG® u nivou kretanja vratne ploče i laserski skener EFA-SCAN® su dva, na svetu unikatna, bezbednosna sistema.

PARTNERI

Kompanija EFAFLEX se za veoma kratko vreme razvila u globalno preduzeće i ostvarila mrežu svojih aktivnosti koja pokrivaju ceo svet.

Servisna služba

Svi saradnici, od proizvodnje, montaže i servisa, jesu „saradnici“, koji su dobro obrazovani i imaju mnogo profesionalnog iskustava.